تبلیغات
___ شركت بازرگانی برگ سبز باغبان ___

___ شركت بازرگانی برگ سبز باغبان ___
شركت فنی مهندسی خوشه انگور آذربایجان 

آللوپاتی

 

اصطلاع آللوپاتی را برای اشاره به عکس العمل های بیوشیمیایی بازدارنده یا تحریک کننده ی بین گیاهان به انضمام میکرواورگانیسم هایی که به صورت بومی در گیاهان ساکن شده بودند ابداع کرد.بنابراین آللوپاتی می تواند بر همه ی مراحل چرخه ی نیتروژن که شامل گیاهان و میکرواورگانیسم ها میشود تاثیر بگذارد.این به وضوح همه ی مراحل چرخهئ ی نیتروژن را شامل می شود. دلایل نسبتا زیادی در منابع راجع به تاثیرات آللوپاتی در تثبیت نیتروژن زیستی وجود دارد.به نظر می رسد به ویژه نیتریفیکاسیون توسط دو جنس باکتری یعنی نیتروزوموناس که آمونیوم را به نیترات و نیتروباکتر که نیتریت را به نیترات اکسید می کند انجام می شود.

به نظر می رسد آللو پاتی می تواند به از دست دادن نیتروژن از خاک به واسطه ی برداشت گیاهان ابشویی و تصعید تاثیر بگذارد.دلایلی وجود دارد که غلظت نیترات در برخی اکوسیستم های کلیماکس از مراحل متوالی یا زمین های زراعی کمتر استو نیتروژن به واسطه ی آبشویی از دست می رود و بنابراین روان اب در چنین مناطق کلیماکسی کمتر است.به علاوه دلایل زیادی وجود دارد که غلظت کم نیترات در برخی مناطق کلیماکس به واسطه ی بازدازندگی آللوپاتیکی نیتریفیکاسیون است.

مقدار قابل توجهی کمبود نیتروژن که در برخی خاک ها به واسطه ی دنیتریفیکاسیون وجود دارد به تصعید نیتروژن منتج می شود.به نظر می رسد احتمالا در جاییکه میزان سوبسترای قابل دسترس برای مشخص شده باشد آللوپاتی می تواند به طور مستقیم بر دنیتریفیکاسیون از طریق تاثیر بر باکتری های و به طور غیر مستقیم از طریق تاثیر بر نیتریفیکاسیون تاثیر بگذارد.

بسیاری از باکتری ها اکتینومایست ها و قارچ ها از خاکی که برای جلوگیری از رشد باکتری های آزادزی تثبیت کننده ی نیتروژن تعیین شده بئد جدا شدند.اگر چه این بخش به ویژه به جلوگیری از تثبیت نیتروژن به صورت همزیست به وسیله ی گیاهان مرتبط خواهد شد.

در بخش  شرقی اکلاهوما و سراسر ایالات متحده  زمین های فرسوده را 5-3 سال پس از رهاسازی و باقی ماندن به این حالت برای سال های زیاد گاهی اغلب رویشگاه های طبیعی را مورد هجوم قرار داد.به طئر کلی این زمین ها دارای نیتروژن کمی هستند بنابراین احتمال داده شد که ممکن است باکتری های تثبیت کننده ی نیتروژن را از فعالیت باز دارد.تراوشات آبکی استریل ریشه ها و شاخساره ها از رشد دو گونه ی ازتو باکتر جلوگیری کرد.دریافت که توالی گیاه در زمین هایی که در اکلاهوما و جنوب کانزاس بدون کشت بودند شامل چهار مرحله بود(1)علف های هرز پیشرو (2)گرس های یکساله (3)گرس های چندساله و(4) چمن زار حقیقی.مرحله ی علف هرز 3-2 طول کشید.

مرحله ی گرس های یکساله 13-9 سال به طول انجامیدو غالب شد.مرحله ی گرس های چندساله با غالب شده بود.هنوز 30 سال پس از رهاسازی ادامه دارد. مرحله ی گرس های یکساله 13-9 سال به طول انجامیدو غالب شد.مرحله ی گرس های چندساله با غالب شده بود.هنوز 30 سال پس از رهاسازی ادامه دارد. چمن زار حقیقی در مرکز اکلاهوما با غالب شد.دو مسیله در مورد توال زمین های فرسوده در این منطقه نگرانی بزرگی شده بود:چرا مرحله ی علف هرز به سرعت به وسیله ی گونه های ضعیف و کوچک نظیر جایگزین شد و چرا و مرحله ی گرس های چندساله به مدت طولانی باقی ماند.

دریافتند که تثبیت نیتروژن به صورت همزیست در خاک هایی با دو مرحله ی متوالی اولیه در مقایسه با کلیماکس کمتر است.پیش از این 7فنولیک اسید به عنوان مواد آللوشیمیایی از علف های هرز پیشرو مشخص شده که از رشد سه تثبیت کننده ی آزادزی نیتروژن یعنی جلوگیری میکند.ترشحات خاک های آبی از مرحله ی علف های هرز پیشرو مرحله ی علف های هرز یکساله و کلیماکس از رشد جلوگیری کرد.گزارش کرد که ترشحات آبی چند علف هرز پیشرو که در مرحله ی دوم غالب شده بود از رشد جلوگیری کرد.چندین علف هرز پیشرو و از رشد برخی ار جلبک های سبزابی تثبیت کننده ی نیتروژن جلوگیری کردند .

بنابراین منطقی به نظر می رسد کاهش تدریجی میزان نیتروژن به وسیله ی کونه های پیشرو و گونه های با نیاز های نیتروژنی کم را همراهی کرده و باعث بقای طولانی تر آنها شود.بر طبق گفته های احتمالا تثبیت نیتروژن به وسیله ی پوسته های نهاده ی بزرگی از نیتروزن را درون اکوسیستم های بیابان تشکیل می دهد.این محققین مشخص کردند که پوسته های از و محل های غالبیت در یک پتانسیل آزمایشگاهی تثبیت نیتروژن در مقادیر بالای 84 گرم نیتروژن در هر هکنتار در ساعت داشتند.آنها دریافتند که نسبت ها تحت کانوپی های بوته های بیابانی و بوته های شرح داده شده که ترشحات آبی برگ های و به طور محسوس از تثبیت نیتروژن جلوگیری می کرد کاهش یافت.به علاوه مواد شیمیایی فرار موجود در برگ های این بوته ها از این فرایند جلوگیری کرد.بنابراین به نظر می رسد که آللوپاتی نقش مهمی را در اقتصاد نیتروژن اکوسیستم های بیابان ایفا می کند.و همکاران دریافتند که 4 تا از 5 ترکیب فنولیکی که در کاه برنج در حال فساد وجود دارند به طور محسوس از رشد یک جلبک مهم سبزآبی تثبیت کننده ی نیتروژن در مزارع برنج جلوگیری می کند.همچنین همه به جز دو مورد از تثبیت نیتروژن به وسیله ی این ارگانیسم ها جلوگیری می کنند.به ویژه یکی از پنج ترکیب در ممانعت از رشد و تثبیت نیتروژن تاثیر می گذارد.این امر نوعی فعالیت سینرجیستیک را القا می کند و به ویژه معنی دار به نظر می رسد به دلیل اینکه پنج ترکیب همیشه با هم در تجزیه ی پسماندهای موجود در شلتوک های برنج حور دارند. 

 

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

به این آدرس بیا

www.agronomic.mihanblog.com

مهندس جعفری
04137821639
نویسندگان
نظر سنجی
چه مطالبی دوست دارید؟
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب